Peuterdoorstroomgroep

Sinds een paar jaar hebben we op de Dom Helder Camaraschool een peuterdoorstroomgroep voor kinderen die ongeveer 3 ½ jaar oud zijn en bij ons op school zijn aangemeld. Deze groep wordt begeleid door Kora van Oosten (pedagogisch medewerker SKSG locatie Rode Pimpernel) en Harma Ketelaar (leerkracht van groep 1/2 van de DHC). We werken samen met kinderdagverblijf “De Rode Pimpernel” en peuterspeelzaal “De Kameleon”.

Kora van Oosten vertelt hier iets over vanuit “De Rode Pimpernel”:
“Op dinsdagochtend ga ik met een aantal kinderen naar de Dom Helder Camaraschool. Momenteel neem ik een groep van 9 kinderen mee naar school. Samen met Harma hebben we een ochtendprogramma van ongeveer 09.00 uur tot 11.00 uur. De kinderen zijn erg enthousiast en betrokken. Spelenderwijs wordt alvast kennis gemaakt met school. Op deze manier wordt er al een sterkere basis gelegd voor wanneer ze écht naar school gaan. Er is veel individuele aandacht voor ieder kind.”

Harma Ketelaar vertelt iets vanuit school:
“We proberen kinderen alvast een beetje te laten proeven aan wat we op school doen maar dan gericht op de ontwikkeling van het driejarig kind. We zingen, lezen , vertellen, spelen en knutselen over onderwerpen waar over in groep 1 /2 ook gewerkt wordt . Het thema ging na de zomervakantie over “Wie ben ik en wie ben jij”, elkaar leren kennen en hoe zie ik eruit.

We leren kinderen alvast een beetje omgaan met de materialen die gebruikt worden in de groepen 1/2. Ze maken kennis met elkaar door samen te starten in de kring waar we liedjes zingen, een themaboek voorlezen, spelletjes doen etc. We drinken en eten samen fruit en spelen daarna in de hoeken en met andere materialen. Op deze manier wordt de stap naar de nieuwe groep minder groot en geeft het de kleuter een fijn en veilig gevoel te weten wat ze daar zoal doen. Ook gaan we alvast kijken in welke groep en bij welke leerkracht ze straks komen. Hiermee proberen we de overgang van dagverblijf of peuterspeelzaal naar de basisschool zo klein en vertrouwd mogelijk te maken.’

Op de woensdagochtend komen voornamelijk kinderen vanuit de peuterspeelzaal naar de peuterdoorstroomgroep. Na de herfstvakantie gaan we samen met de peuterspeelzaalkinderen een lampion maken.

Hartelijke groet,

Kora van Oosten en Harma Ketelaar

Dom Helder Camara School_Peuterdoorstroomgroep