Team

Groepsindeling 2020 – 2021 en personele inzet buiten de groepen

Peuterspeelzaal Saskia Vedelaar, Saskia Kemps, Debbie Brans
Peuterdoorstroomgroep Harma Ketelaar
Pedagogisch medewerkers /combinatiefunctionarissen Saskia Vedelaar, Saskia Kemps, Debbie Brans, Mariëlle Groen, Shannon Kuipers, Siska Darwinkel, Manon van Delden, Laurien Brink
Senior pedagogisch medewerker Tamira Dikboom
Groep 1/2 Leeuwen Mirjam Haverkort / Dianne van der Vlist
Groep 1/2 Kikkers Eva Ruiter / Evelien Jonker
Groep 1/2 Apen Jorinde Kloekhorst / Marieke Stockmann
Groep 1/2 Dino’s Lindy Stol / Evelien Jonker
Groep 1/2 Olifanten Annemarie van den Brink

Groep 1 Beren

Vanaf 1-1-2021)

Nienke Kleersnijder
Groep 3a Marieke Hollander / Karina Davidse
Groep 3b Lisa Rijnvis
Groep 4a Riëtte Triezenberg / Karina Davidse
Groep 4b Ina Wiegman / Jan Okken
Groep 5a Guido Paulusma / Carly Sewnandan
Groep 5b Dianne van der Vlist vervangt Marijke Weuring tot haar herstel / Marjolein Kappen
Groep 5c Elvera Hof / Hilda Bus
Groep 6a Anita van der Bij / Elvera Hof
Groep 6b Esther Klok / Joyce Snijder
Groep 7a Maaike van der Kaap
Groep 7b Joyce Noteboom / Karina Davidse
Groep 7c Ineke de Bruin / Jose Luis Ocampo
Groep 8a Jalt de Haan / Elise Vedder
Groep 8b Matthijs Wind / Jan Okken
Onderwijsassistent Corrie Karssies

 

ICT: Matthijs Wind
Muzieklessen: Joop Supit (bij Irmgard Borchers als naschoolse activiteit)
CKV lessen: Odette Koster
Vakdocent bewegingsonderwijs: Richard de Boer
Zorgteam: Annemieke Leeuwenburgh, Hilda Bus + alle specialisten
Muziektherapie: Joop Supit
Logopediste: Marissa Vrieze (Logopedisch Centrum Noord)
Dyslexie/ dyscalculiebehandeling: RID
Sociaal verpleegkundige: Eefje de Boer (GGD Groningen)
Conciërge / gastvrouw: Joep Ammerlaan en Linda Kramer
Administratie: Gonda Brinker
Bouwcoördinator kleuterbouw: Jorinde Kloekhorst
Bouwcoördinator onderbouw: Esther Klok
Bouwcoördinator bovenbouw: Jan Okken
Taalspecialist: Esther Klok
Rekenspecialist: Elise Vedder
Specialist hoogbegaafdheid en excellent leren: Annemieke Leeuwenburgh
Begeleider ‘Slimme kleutergroep’: Mirjam Haverkort
Veiligheidscoördinator: Annemieke Leeuwenburgh
Rots en Water trainers: Annemieke Leeuwenburgh, Joop Supit, Marieke Hollander, Anita van der Bij
Vreedzame School specialist: Carly Sewnandan

Social Workers: Richard de Boer, Mariëlle Groen
Specialist CKV: Joyce Snijder
Teamleider: Ronald Staal

IKC-coördinator: Jorinde Kloekhorst
IKC-directeur: Joyce Mollema – Apotheker