Vakantieroosters

Vakantierooster en margedagen (kinderen vrij)  

Vakantierooster Dom Helder Camaraschool 2020 – 2021 + margedagen school

Gronings Ontzet:

vrijdag 28 augustus

Herfstvakantie:

maandag 12 – vrijdag 16 oktober

Kerstvakantie:

maandag 21 december – vrijdag 1 januari

Voorjaarsvakantie:

maandag 22 – vrijdag 26 februari

Goede Vrijdag:

vrijdag 2 april

Tweede Paasdag:

maandag 5 april

Meivakantie:

maandag 26 april -vrijdag 7 mei (Koningsdag valt in de meivakantie)

Hemelvaartsdag:

donderdag 13 mei

Vrije dag na Hemelvaartsdag:

vrijdag 14 mei

Tweede Pinksterdag:

maandag 24 mei

Zomervakantie:

maandag 12 juli – vrijdag 20 augustus

Studiemiddag team (alle kinderen zijn vrij)

Donderdagmiddag 22 oktober 2020 vanaf 12 uur

Studiedagen team (alle kinderen zijn vrij)

Vrijdag 2 oktober 2020

Maandag 8 februari 2021

Vrijdag 18 juni 2021

Maandag 21 juni 2021

 

 

We houden nog één margedag achter de hand. Deze dag zetten we in bij calamiteiten of voor een studiedag die nu nog niet voorzien is.

Als de margedag ingezet wordt, wordt dit tijdig met u gecommuniceerd.