IKC Dom Helder Camara – Kinderopvang

IKC Dom Helder Camara – Kinderopvang 

Vanuit onze oecumenische identiteit is de Dom Helder Camaraschool een veilige, gestructureerde en open school, dat vanaf januari 2021 de overstap maakt naar een Integraal Kind Centrum( IKC) waarin de kinderopvang een belangrijke plek kent. De kinderen ontwikkelen naast belangrijke cognitieve vaardigheden ook hun creatieve talenten. In een samenleving in het klein bereiden we ze voor op hún toekomst.

Per 1 januari 2021 zullen we de naam IKC Dom Helder Camara gebruiken. Het IKC zal bestaan uit:

1.​IKC Dom Helder Camara Kinderopvang: Peuterspeelzaal

2.​IKC Dom Helder Camara Kinderopvang: Peuterdoorstroom

3.​IKC Dom Helder Camara Kinderopvang: BSO

4.​IKC Dom Helder Camara Basisonderwijs

 

Ad 1: De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Na de peuterspeelzaal is er vrije schoolkeuze;

Ad 2: De peuterdoorstroomgroep is bedoeld voor kinderen van 3 tot 4 jaar die aangemeld zijn op de school van IKC Dom Helder Camara. Het programma is afgestemd op een soepele overgang naar de kleutergroepen;

Ad 3: De BSO bestaat (voorlopig) uit 2 groepen: BSO groep 4 -7 jarigen en BSO groep 8-12 jarigen.

Samen op weg naar een integraal kindcentrum

Een integraal kindcentrum (IKC) is een integrale voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te ontmoeten, leren, spelen en ontwikkelen. Binnen een IKC is er een vloeiende overgang tussen onderwijs, opvang, welzijn en zorg en wordt er gewerkt vanuit één team met één pedagogische visie. Er is één leidinggevende laag voor de medewerkers van de opvang en de medewerkers van het onderwijs.

Wanneer de overgang tussen de verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben alle betrokkenen daar baat bij. Het kind voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten die elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering. Die doorlopende ontwikkellijn tussen kinderopvang, onderwijs en activiteiten vormt de basisgedachte achter de integrale kindcentra. Het is een vertrouwde plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich kunnen ontspannen en ontwikkelen.

We willen vanuit een gezamenlijke visie gericht op opvang en onderwijs een doorgaande lijn creëren waarin Veiligheid, Vertrouwen, Duidelijkheid en Samen centraal staan.

Wat zal de IKC Dom Helder Camara kinderopvang betekenen voor u en uw kind: 

•​Een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 2 t/m 12 jaar (in de toekomst 0 – 12 jaar);

•​Vaste, vertrouwde gezichten die in de opvang én het onderwijs werken;

•​Ruime openingstijden: 52 weken per jaar, vijf dagen in de week van 7u – 18.30u;

•​Zowel in de opvang als in het onderwijs blijft er ruimte en aandacht voor muziekaanbod, culturele en kunstzinnige vorming.  En bovenal is en blijft er veel ruimte om heerlijk jezelf te kunnen zijn.

Wilt u graag meer weten en/of een kijkje komen nemen? Maak dan vrijblijvend een afspraak. U kunt ons bellen op 050-5412250 of mailen via [email protected][email protected]l. Wij heten u van harte welkom!

Inschrijven voor onze opvang kan via de volgende website: www.vcogkinderopvang.nl

Via de rode button ‘inschrijven’ kunt u een aanmeldroute volgen.