Ouders

We hechten grote waarde aan goede contacten met ouders. We hebben op verschillende manieren contact met ouders.

Schoolkalender

Aan het begin van het schooljaar krijgt ieder gezin een schoolkalender. Op de kalender staan de belangrijkste data die u als ouder moet weten. We verwachten dat u op deze manier vroegtijdig geïnformeerd bent over de vakanties, margedagen en belangrijke (schoolbrede of groepsspecifieke) activiteiten. Data die gaandeweg het schooljaar bekend worden of wijzigen, vermelden we in de nieuwsbrief zodat u deze zelf op uw kalender kunt schrijven. Als u een extra kalender wilt, kunt u deze tegen betaling van €2,50 afhalen bij Gonda Brinker, administratief medewerker.

Voor het schooljaar 2021 – 2022 voegen we de schoolkalender en de opvangkalender samen in één IKC-kalender.

In gesprek met een medewerker

School

Iedere ochtend mag een kind in de klas gebracht worden door zijn ouders. Tussen 8.15 uur en 8.25 uur bent u van harte welkom in de klas. De ochtend is geen geschikt moment om uitgebreid met de leerkracht in gesprek te gaan. De leerkracht wil bij binnenkomst graag oog en oor hebben voor alle kinderen en ouders. Als u iets wilt bespreken, maakt u dan een afspraak met de leerkracht om op een tijdstip na schooltijd met elkaar in gesprek te gaan.

We organiseren een aantal momenten in het schooljaar waarop ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkeling van het kind. Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een omgekeerd oudergesprek. Deze gesprekken vinden na schooltijd plaats (niet op avonden). Ouders kunnen via Social Schools een tijdstip kiezen dat het beste bij hen past. Ouders krijgen voorafgaand aan het gesprek een ‘praatformulier’ met vragen. Deze vragen kunnen ze thuis met hun kind beantwoorden en op het formulier noteren en vervolgens meenemen naar het gesprek. De ouders vertellen aan de leerkracht over hun kind zodat de leerkracht een indruk van het kind krijgt vanuit de bril van de ouders. Waar nodig worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken en afspraken gemaakt om een goed schooljaar met elkaar te hebben.

Daarnaast organiseren we twee keer per schooljaar een regulier 10-minutengesprek. De gesprekken vinden na schooltijd en ’s avonds plaats. Ouders kunnen via Social Schools een tijdstip kiezen dat het beste bij hen past. Tijdens het 10-minutengesprek vertelt de leerkracht hoe het kind zich ontwikkelt en er is ruimte voor vragen van ouders. Als u met een andere medewerker dan de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u deze persoon via Social Schools bereiken of even langslopen.

Opvang

Kinderen die naar de peuterspeelzaal of peuterdoorstroomgroep gaan, kunnen door hun ouders naar de ruimte gebracht worden. Er staat een kop koffie of thee klaar en er is ruimte om een praatje te maken met de medewerkers. Om 8.45 uur begint de peutergroep en verzoeken we ouders om afscheid te nemen. Bij het ophalen van uw kind, krijgt u een overdracht van de medewerker zodat u weet hoe het met uw kind gegaan is.

Kinderen die naar de voorschoolse opvang gaan, kunnen door hun ouders naar de ruimte gebracht worden. Er is ruimte om een praatje te maken met de medewerkers.

Ouders die hun kind ophalen bij de buitenschoolse opvang, krijgen een overdracht van de medewerkers zodat u weet hoe het met uw kind is gegaan.

Twee keer per jaar worden 10-minutengesprekken georganiseerd voor ouders wiens kind naar de opvang gaat. Deze gespreksrondes vallen samen met de rondes op school. Ouders kunnen het gesprek zelf aanvragen en worden (anders dan op school) niet standaard uitgenodigd.

Kijkje in de klas

Twee keer per schooljaar organiseren we het ‘Kijkje in de klas’. Ouders zijn op vaste momenten die aangekondigd worden in de jaarkalender van harte welkom om een kijkje te nemen in de groep van hun kind(eren). Op deze manier hopen we dat u een beeld krijgt van de manier waarop uw kind les krijgt en kunt u uw kind in die lessituatie zien.