Oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van ons peutergroepen en buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die binnen onze opvang worden opgevangen.

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met ons IKC – VCOG Kinderopvang de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders. Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

De oudercommissie op onze locatie bestaat uit: 

Belia Hollander (voorzitter) 

Sjoerd Brugge

Linda Hoes

Anna Richt Miedema