Muziektherapie

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.’

Op onze school noemen we deze begeleidingsvorm Meer Met Muziek en zetten we deze als middel in om vaardigheden bij kinderen te versterken op het gebied van emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling of motorische ontwikkeling. In overleg met de groepsleerkracht en de interne begeleider, kunnen kinderen in aanmerking komen voor deze begeleidingsvorm.