Muziekonderwijs

Muziek op de Dom Helder Camaraschool

 

Muziek klinkt altijd en overal op onze locatie!

Wat doen we allemaal in het onderwijs:

– Onze vakdocent muziek (meester Joop Supit) werkt vier dagen per week bij ons op school. Hier hebben we formatie voor vrij gemaakt. Men denkt wel eens dat ouders een gigantische ouderbijdrage betalen bij ons op school maar dat is niet waar (€30 per kind en €25 voor een tweede of volgende kind);
– De vakdocent geeft iedere week muzieklessen. Alle groepen krijgen eens per twee weken muziekles van Joop en eens per twee weken muziekles van de eigen leerkracht waarin de doorgaande lijn muziekonderwijs bewaakt wordt. Joop coacht de leerkrachten zodat ze vaardig(er) worden in het geven van muziekles;
– We werken met de methode Metropole.
– We hebben een breed scala aan muziekinstrumenten waar kinderen tijdens de muzieklessen mee in aanraking komen;
– Ouders hebben de mogelijkheid om tegen zeer laag tarief muzieklessen voor hun kind of zichzelf in te kopen. Kinderen kunnen op school muziekles volgen; van groep 1 t/m 8! U kunt contact opnemen met Joop Supit voor het aanbod: [email protected]. Daarnaast verzorgt Irmgard Borchers algemene muzikale vormingslessen (AMV) voor de kinderen uit groep 1 t/m 5. Irmgard geeft aan het begin van het schooljaar een proefles in de groepen 1 t/m 5 en daarna krijgen de kinderen een aanmeldformulier voor haar muzieklessen. Meer informatie kunt u vinden op: www.muziekkoerier.nl
– We hebben geïnvesteerd in een kwalitatief uitstekend podium incl. licht en geluid;
– Onder leiding van de vakdocent muziek hebben kinderen een aantal CD’s gemaakt (in eigen beheer) waarop kinderen klassikaal of individueel zingen (bijv. kerstliederen);
– De groepen 6 en/of 7 zijn twee jaar achter elkaar geselecteerd voor de audities voor het TV-programma Lang Leve De Muziekshow;
– We sluiten ons schooljaar muzikaal af met een Mega Muziekfeest op het schoolplein. Kinderen, de DHC-teamband en de DHC-ouderband hebben een aandeel in de muziekshow. Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom bij dit feest.

Wat doen we allemaal in de opvang:

-Onze vakdocent muziek wordt een aantal keren per jaar ingezet in de opvang. Hij geeft muziekles aan de peuters en op de buitenschoolse opvang. We vinden het fijn dat kinderen in de opvang ook muziek aangeboden krijgen als activiteit, zo ontstaat een doorgaande lijn en kinderen kunnen vaker met muziek bezig zijn.

Muziek op de Dom Helder Camaraschool

Muziek op de Dom Helder Camaraschool