Logopedisch Centrum Noord

Beste ouder/verzorger,

Met groot genoegen willen wij u op de hoogte brengen van de samenwerking die de Dom Helder Camaraschool en het Logopedisch Centrum Noord zijn aangegaan. Met deze samenwerking hopen we logopedie te kunnen bieden op een toegankelijke manier, waarbij we als schoolteam en team van de logopediepraktijk gebruik maken van elkaars expertise. Zo zetten we weer een stap in de richting van een integraal kindcentrum.

Vanaf maandag 5 maart 2018 is de Dom Helder Camaraschool een officiële behandellocatie van het Logopedisch Centrum Noord. Elke donderdag is logopedist Marissa Vrieze aanwezig; dit biedt de mogelijkheid voor leerlingen om onder schooltijd logopedie te volgen. Marissa zal gebruikmaken van de ruimte naast het lokaal van groep 4c. Buiten schooltijd heeft de nieuwe locatie een algemene behandelfunctie. Hierdoor kunnen mensen uit de wijk Beijum logopedische behandeling krijgen in het schoolgebouw.

Vanaf nu kan uw kind aangemeld worden voor logopedie op de Dom Helder Camaraschool. Dit gaat via de gebruikelijke route die het Logopedisch Centrum Noord hanteert, met als verschil dat u tijdens het aanmelden aangeeft dat uw kind bij ons op school behandeld wil worden. Ouders van leerlingen van onze school die al in behandeling zijn, kunnen in overleg gaan met de logopedist om eventueel over te stappen. Het Logopedisch Centrum Noord zal u hierin graag adviseren.

In de behandelingen zelf verandert niets, op school kunt u dezelfde kwaliteit en procedures verwachten die op alle locaties gangbaar zijn. Zo verloopt bijvoorbeeld de communicatie altijd via ouders en wordt van u een actieve betrokkenheid verwacht tijdens de behandeling.

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking en zien u graag op de Dom Helder Camaraschool!!!

Met vriendelijke groet,

Het team van de Dom Helder Camaraschool & Logopedisch Centrum Noord