Uitstroom naar VO

Vanaf eind groep 6 kijken we samen met de ouders van onze leerlingen vooruit naar het voortgezet onderwijs. We maken gebruik van de Plaatsingswijzer om een advies richting VO te geven. Eind groep 6 worden de Cito-resultaten voor de eerste keer ingevoerd in de Plaatsingswijzer. Halverwege groep 7 gebeurt dit wederom. Eind groep 7 wordt de Plaatsingswijzer nogmaals ingevuld n.a.v. de Cito-resultaten. Ouders ontvangen aan het einde van het schooljaar tijdens een gesprek met de leerkracht een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.

In groep 8 wordt een informatieavond voor alle ouders georganiseerd waarin de route richting het VO wordt uitgelegd. Ook volgt het definitieve advies vanuit de basisschool. De Plaatsingswijzer, de bevindingen van de leerkrachten van groep 7 en 8, de bevindingen van de IB’er en / of externe partijen (als zij betrokken zijn geweest bij de leerling) en de Cito-resultaten van halverwege groep 8 worden bekeken en hieruit ontstaat een definitief advies. Dit wordt gedeeld met ouders en het kind voorafgaand aan de open dagen van de VO-scholen. Ouders melden hun kind aan volgens de procedures die gelden bij hun voorkeursschool.

In april maken alle leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets. Basisscholen zijn verplicht om een eindtoets af te nemen. Wij vinden de IEP-eindtoets het beste bij onze visie, missie en leerlingpopulatie passen.

Als het advies van de IEP-eindtoets hoger is dan het schooladvies kunnen we overwegen of we het schooladvies bijstellen. Dit doen we door alle gegevens nog eens naast elkaar te leggen. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. In het gesprek zal de leerkracht van groep 8 aangeven of het advies bijgesteld wordt of niet.

Het staat ouders altijd vrij om in gesprek te gaan met de school voor voortgezet onderwijs als ze zich niet kunnen vinden in het definitieve advies van de basisschool. Dit dienen ouders zelf te initiëren.

Onze school heeft de volgende eindresultaten behaald:

 

Schooljaar Landelijk gemiddelde Schoolgemiddelde
2016 – 2017 80,6% 84,5%
2017 – 2018 80,6% 86%
2018 – 2019 81,8% 84,6%
2019 – 2020 GEEN EINDTOETS IVM CORONA