Peuterdoorstroomgroep

De peuterdoorstroomgroep op IKC Dom Helder Camara

Sinds een aantal jaren hebben we een peuterdoorstroomgroep op IKC Dom Helder Camara. Als een kind drie jaar is, ingeschreven is op de school van IKC Dom Helder Camara als (toekomstig) leerling en naar VCOG Kinderopvang – locatie IKC Dom Helder Camara of SKSG kinderdagverblijf “De Rode Pimpernel” gaat, kan hij/zij in aanmerking komen voor de peuterdoorstroomgroep.
In deze informatiefolder leggen we u uit wat de peuterdoorstroomgroep is, geven we u praktische informatie over de plaatsing van peuters en andere belangrijke informatie.

Het doel van een peuterdoorstroomgroep

We proberen de overgang van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal naar de basisschool zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen door onder andere;
• Het dagritme van groep 1 (of de instroomgroep) een beetje aan te houden en de kinderen voor te bereiden op deze groep;
• We proberen alvast kennis te maken met de toekomstige leerkracht en de kleutergroep waar uw kind in geplaatst wordt. Ook maken de peuters kennis met hun nieuwe omgeving, het gebouw, de speelplaats en raken hiermee vertrouwd;
• We sluiten aan bij de thema’s van de groepen 1/2 van de school, we vertellen hierover, lezen prentenboeken over deze thema’s, zingen, spelen, knutselen hierover. Wanneer het kind daarna naar groep 1 of de instroomgroep gaat, heeft het al het een en ander aan basisvaardigheden meegekregen en zijn een aantal onderdelen herkenbaar voor hem of haar. Dit geeft meestal een fijn en veilig gevoel, een gevoel van herkenning wanneer je al mee kunt zingen met bepaalde liedjes of vertellen kunt over een onderwerp dat aan de orde is geweest in de peuterdoorstroomgroep;
• We letten hierbij ook op hoe een kind zich voelt en hoe het zich ontwikkelt op allerlei gebieden;
• We hopen vooral dat het kind veel plezier en een prettige tijd zal hebben in de peuterdoorstroomgroep.

Praktische informatie

• Het kind moet tenminste 3 jaar oud zijn om in de peuterdoorstroomgroep geplaatst te worden;
• De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf beoordelen na observaties of het kind toe is aan een plaatsing in de peuterdoorstroomgroep;
• Ouders bepalen zelf of ze hun kind ook daadwerkelijk een dagdeel willen plaatsen of dat hun kind gewoon op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf blijft;
• Ouders ondertekenen een formulier waarin zij toestemming geven voor deze peuterdoorstroomgroep, het zgn. “stamgroepformulier”;
• Op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend is er een peuterdoorstroomgroep. Alle drie ochtenden worden geleid door een leerkracht van de Dom Helder Camaraschool, Harma Ketelaar. Op dinsdagmorgen doet ze dit samen met Jill Esmee van “De Rode Pimpernel”. Jill komt dan met de peuters van het kinderdagverblijf naar onze school toe in de bolderwagen en neemt de kinderen na afloop van de ochtend ook weer mee terug naar ‘De Rode Pimpernel”;
• Op woensdag- en vrijdagmorgen leidt Harma de groepen alleen en mogen de groepen niet groter zijn dan 8 leerlingen (verordening van de GGD);
• Ieder driejarig kind dat in aanmerking komt voor de peuterdoorstroomgroep, gaat hier in principe één keer per week naar toe. Op deze manier kunnen alle kinderen hiervoor in aanmerking komen.
Soms bestaat de mogelijkheid dat een kind toch twee keer per week gaat. Dit kan alleen wanneer er plaats is in de groep, een kind minimaal 3 dagdelen naar de peuterspeelzaal gaat en wanneer dit voor het kind wenselijk zou zijn t.a.v. zijn/haar ontwikkeling. De peuters met een VVE-indicatie hebben hierbij voorrang. Dit zijn kinderen die recht hebben op extra hulp en begeleiding in het kader van Vroegtijdig Voorschoolse Educatie. Er wordt altijd in overleg met de betrokken medewerkers besproken of uw zoon of dochter een tweede dagdeel in de peuterdoorstroomgroep kan komen. Eens per maand overleggen we hierover.