Passend onderwijs

Onze school valt onder samenwerkingsverband 20.01. In onze schoolgids staat uitgebreid beschreven hoe we omgaan met passend onderwijs.