Oordeel inspectie

Onze school valt onder het basistoezicht van de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie hanteert binnen het nieuwe toezichtskader het zgn. ‘inspecteren op afstand’. Dit betekent dat het bestuur waar onze school onder valt, de VCOG, bestuurlijke verantwoording aflegt over de resultaten van al haar scholen. Middels een gesprekscyclus met de directeur en teamleden van de school, heeft het bestuur inzicht in de ontwikkelingen op onze school. Daarnaast kan het bestuur de tussentijdse resultaten en eindresultaten monitoren die op onze school behaald worden.

Onze opvang valt onder het toezicht van de GGD. Jaarlijks wordt een controle gehouden waarin de kwaliteit gemeten wordt.