Dom Helder Camara

Als ik kon,
gaf ik een wereldkaart aan ieder kind.
En als het mogelijk was een verlichte wereldbol.
In de hoop de blik van het kind
tot een maximum te verruimen,
En hierdoor interesse en liefde te wekken
voor alle mensen.
Alle rassen, alle talen, alle religies.

Wees een mens onder de mensen. Wees voor geen enkel probleem van ongeacht welk volk onverschillig. Leef op wereldschaal.

Dom Helder Camara, 1973

Graag een rondleiding?

Op onze website vindt u alle informatie over onze locatie.
We vertellen u graag meer over het onderwijs en de opvang. Mocht u interesse hebben in een rondleiding en kennismakingsgesprek, dan kunt u contact opnemen met:

Joyce Mollema (IKC-directeur)
E: [email protected]
T: 050 – 541 22 50

We hebben momenteel ruimte om nieuwe kinderen op te vangen op de peutergroepen en op de BSO.

In het schooljaar 2020– 2021 hebben we zeer beperkte instroommogelijkheden voor nieuwe vierjarigen in het onderwijs. In de groepen 3 t/m 8 (m.u.v. groepen 6 en 8) is ruimte om nieuwe leerlingen te plaatsen. In het schooljaar 2021 – 2022 is ruimte voor nieuwe vierjarigen. We weten in juni 2020 welke instroommogelijkheden er zijn voor groep 3 t/m 8.

U kunt contact met de IKC-directeur opnemen voor mogelijkheden, het plannen van een kennismakingsgesprek en een rondleiding: [email protected] / 050-5412250.

person

Wat gebeurt er op onze locatie?

Lees onze nieuwsbrieven.

Blijf als ouder op de hoogte

Ouders worden in steeds grotere mate partner van de locatie. Een goed contact met elkaar, gebaseerd op vertrouwen, is dan ook een voorwaarde. Eens per twee weken ontvangt elk gezin een nieuwsbrief. Die informatie is ook op de website na te lezen. In dergelijke nieuwsbulletins wordt iedere keer een agenda afgedrukt met een overzicht van de komende activiteiten. Er zijn op onze locatie veel mogelijkheden om contacten te onderhouden. Enkele voorbeelden: de informatieavond aan het begin van elk cursusjaar, 10-minutengesprekken in het onderwijs en in de opvang, vieringen en open dagen bij projecten / thema’s.

twitter