Drama/dans

In de periode tussen de zomervakantie en de kerstvakantie hebben we een vakdocent Drama/Dans in dienst. Haar naam is Odette Koster.

Odette verzorgt alle drama/danslessen bij ons op school. Iedere twee weken krijgt een groep les van juf Odette. De lessen duren 45 minuten en de leerkracht van de groep is aanwezig tijdens de lessen. Odette start met een opwarmer. Daarna besteedt ze aandacht aan een drama- of danstechniek. De groep wordt gesplitst; de helft van de groep werkt onder begeleiding van Odette en de andere helft van de groep werkt onder begeleiding van de eigen leerkracht. Als afsluiting van de les komen de beide groepen weer samen en presteren ze wat ze geleerd of gedaan hebben. In de week dat de groep geen les krijgt van Odette, verzorgt de leerkracht de drama/dansles zelf. De leerkracht wordt gecoacht door Odette.

We ronden de drama-danslessen van juf Odette af tijdens de kerstviering. De kerstviering zal een feestelijke gelegenheid worden vol zang, drama en dans.

Odette is ook inzetbaar in de opvang. Ze geeft op projectbasis drama/danslessen aan peuters en op de BSO.

Daarnaast hebben we ieder jaar een groot locatiebreed project. Dat project heet ‘De DramaDansDagen’. Tijdens het project gaan alle kinderen anderhalve week aan de slag met allerlei creatieve uitingsvormen en komen de leerlijnen Drama, Dans en Muziek samen. De DramaDansDagen vinden ieder jaar plaats in de maand maart of april.

Musical op de Dom Helder Camaraschool