Ziekmelden

Als een kind niet op school of op de opvang aanwezig kan zijn, kunt u uw zoon of dochter afmelden tussen 8.00 uur en 8.15 uur via 050 – 541 22 50 of u kunt mailen naar [email protected]. Onze conciërge zal zorgdragen voor de afmelding van uw kind bij de leerkracht of pedagogisch medewerker.

Als uw kind naar de opvang gaat, kunt u uw kind ook afmelden via de ouderapp.

We verzoeken u ziekmeldingen niet door te geven via Social Schools! Deze ziekmeldingen komen niet op de juiste plaats binnen en dan kunnen we er geen zorg voor dragen dat uw kind afgemeld wordt.