Verlof

Het is de bedoeling dat verzuim altijd ruim op tijd en schriftelijk wordt aangevraagd via een speciaal verlofformulier. Dit document is op school te verkrijgen bij de schoolleiding. De school is verplicht ongeoorloofd verlof (bijvoorbeeld luxe verzuim voor een extra vakantie) te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen.